Tài liệu đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia cần có những gì?

Viêt Nam - Malaysia, hai nước đang tăng cường hợp tác toàn diện trong nhiều lĩnh vực. Kinh tế Malaysia đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ và kéo theo sự đầu tư của các doanh nghiệp vào Malaysia ngày càng nhiều. Các doanh nghiệp ở Việt Nam đang tập trung đầu tư vào Malaysia nhằm mở rộng thị trường hơn nữa. Để mở rộng thị trường tại Malaysia, các doanh nghiệp phải đăng ký nhãn hiệu độc quyền tại Malaysia là việc ưu tiên hàng đầu. Trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia, các doanh nghiệp cần cung cấp những tài liệu sau để thuận lợi cho việc tiến hành thủ tục đăng ký quốc tế.

Malaysia là nước chưa tham gia vào hệ thống Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ. Theo luật Malaysia, tất cả đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam muốn nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cần nộp đơn thông qua Đại diện nhãn hiệu hàng hóa Malaysia. Đại diện này phải có trụ sở và hoạt động hợp pháp ở Malaysia. Các đơn đăng ký nhãn hiệu nước ngoài không được trực tiếp nộp đơn xin đăng ký nhãn hiệu.

Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia cần có những tài liệu sau:

  + Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu)

  + Giấy ủy quyền (theo mẫu)

  + Mẫu nhãn hiệu.

  + Danh mục sản phẩm / dịch vụ cần đăng ký

  + Cam kết của người nộp đơn

  + Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có)

  + Phí và lệ phí.

Lưu ý:  + Mẫu nhãn hiệu cần 01 bản in mẫu nhãn hiệu đen trắng và 15 bản in màu mẫu nhãn hiệu.

           + Cam kết của người nộp đơn theo mẫu và được công chứng, có thể nộp sau 02 tháng kể từ này nộp đơn.

           + Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có), có thể nộp muộn sau 02 tháng kể từ ngày nộp đơn.

           + Danh mục sản phẩm / dịch vụ cần đăng ký sẽ được phân loại theo bảng phân loại quốc tế nice.

Các bài viết liên quan:

>>Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Philippins

>>Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Ấn Độ

>>Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hồng Kông

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Áo

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Đức

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Liên Minh Châu Âu

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.