【HỎI】Tác phẩm phái sinh là gì?

Tác phẩm phái sinh là gì?

Tác phẩm phái sinh là tác phẩm dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, tác phẩm phóng tác, cải biên, chuyển thể, biên soạn, chú giải, tuyển chọn.

Tác phẩm phái sinh là tác phẩm do cá nhân/những cá nhân trực tiếp sáng tạo, được hình thành trên cơ sở một/những tác phẩm đã tồn tại (tác phẩm gốc) trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học, được thể hiện bằng bất kỳ phương thức hay hình thức nào khác biệt với phương thức hay hình thức thể hiện của tác phẩm gốc, thông qua một dạng vật chất nhất định.

     Tác phẩm tái sinh bao gồm:

- Dịch: là việc chuyển tải trung thực nội dung của tác phẩm từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác.

- Phóng tác: Sự sáng tạo dựa theo nội dung của một tác phẩm khác.

- Chuyển thể: chuyển từ loại hình nghệ thuật này sang loại hình nghệ thuật khác.

- Cải biên: viết lại một tác phẩm

- Tuyển chọn: tuyển tập từ nhiều tác phẩm đã có.

- Biên soạn: tuyển chọn theo một chủ đề có thể bàn luận, đánh giá.

_____________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về hồ sơ và chi phí cho việc đăng ký bản quyền tác giả, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Website: http://nhanhieulogo.com/

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Tác phẩm phái sinh phải xin phép và được sự đồng ý của tác giả của tác phẩm gốc.

Thong ke