Sửa đổi văn bằng bảo hộ cần những tài liệu gì?

Cục Sở hữu trí tuệ khi tiếp nhận đơn sẽ đánh giá xem xét đơn sửa đổi văn bằng trong vòng 01 tháng.Và chủ sở hữu giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sau khi thấy sai sót cần chú ý khi sửa đổi văn bằng bảo hộ như sau:

     + Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện

     + Bản gốc văn bằng bảo hộ

     + Tài liệu việc xác nhận thay đổi tên và địa chỉ nếu người nộp đơn muốn sửa đổi

     + Tài liệu chứng minh quyền sở hữu chuyển dịch cho người khác nếu yêu cầu của người nộp đơn yêu cầu thay đổi chủ văn bằng bảo hộ.

     + 5 mẫu nhãn hiệu mới nếu người nộp đơn yêu cầu sửa đổi mẫu nhãn.

     + Chứng từ, hóa đơn nộp lệ phí.

     + Tờ khai

 * Tờ khai cần phải nêu rõ những yêu cầu sau:

     + Ghi rõ tên và địa chỉ cần sửa đổi của chủ văn bằng bảo hộ, thay đổi văn bằng bảo hộ.

     + Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ này

     + Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

* Trong nội dung yêu cầu thu hẹp gồm những nội dung sau:

     + Yêu cầu sửa đổi một số chi tiết mà không làm thay đổi mẫu nhãn hiệu.

     + Yêu cầu giảm bớt một hoặc một số hàng hóa dịch vụ hoặc nhóm hàng hóa, dịch vụ mà không thay đổi mẫu nhãn hiệu.

chú ý: Việc thu hẹp phạm vi bảo hộ người nộp đơn thường yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận.

Các bài viết liên quan:

Quy trình đăng ký nhãn hiệu được công ty sở hữu trí tuệ hải hân ( HAIHAN-IP) thực hiện như thế nào?

Qúa trình thẩm định nội dung đơn có mục đích gì?

Qúa trình thẩm định hình thức đơn có mục đích gì?

Đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI PHILIPPINS

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

____________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke