Sửa đổi và bổ sung được mở rộng phạm vi và không được mở rộng phạm vi bảo hộ là như thế nào?

Sửa đổi, bổ sung đơn không được mở rộng phạm vi bảo hộ là do có phạm vi bảo hộ vượt qua nội dung đã bộc lộ trong phần mô tả trong danh mục hàng hóa, dịch vụ và không làm thay đổi bản chất của đối tượng trong đơn.

Việc sửa đổi, bổ sung đơn được mở rộng phạm vi là đơn làm thay đổi bản chất đối tượng và phạm vi bảo hộ vượt quá nội dung bộc lộ của đối tượng.

Nếu việc sửa đổi làm mở rộng phạm vi bảo phạm vi bảo hộ hoặc làm thay đổi bản chất đối tượng thì người nộp đơn phải nộp đơn mới và mọi thủ tục được tiến hành lại từ đầu.

Người nộp đơn khi tiến hành yêu cầu mở rộng phạm vi bảo hộ thì phải nộp lệ phí theo luật Sở hữu Trí tuệ.

Nội dung sửa đổi, bổ sung đơn được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp.

Người nộp đơn phải nộp phí công bố đơn.

Người nộp đơn có thời hạn 1 tháng để sửa đổi, bổ sung đơn kể từ ngày cục ra thông báo yêu cầu sửa đổi.

Các bài viết liên quan:

>> Người nộp đơn có thể sửa đổi bổ sung đơn không? Khi sửa đổi bổ sung đơn cần những tài liệu gì?

>> Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thẩm định lại đơn không?

>> Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tách đơn không?

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

____________________________________________________

Để Quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke