So sánh thời gian nộp đơn đăng ký sáng chế giữa Việt Nam và Eritrea?

Eritrea là thành viên chính thức của tổ chức Cộng đồng Phi Châu (African Union-AU), tiền thân của Tổ chức Liên Minh Phi Châu (Organization of African Unity_OAU), thế nhưng mối bận tâm của nhiều người về việc đăng ký thương hiệu từ Việt Nam đến Eritrea vẫn còn tồn tại không nhỏ trong lòng mọi người.

Bên cạnh việc Luật sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Eritrea có những điểm tương đồng thì Luật của hai nước cũng có những điểm khác nhau về thời gian nộp đơn và quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ. Dưới đây là những điểm khác nhau về đăng ký sáng chế mà mỗi doanh nghiệp cần chuẩn bị và nắm rõ.

                                                            Quốc gia

          Nội dung

 

Việt Nam

 

Eritrea

 

 

 

 

Trước khi nộp đơn

 

Mẫu sáng chế

 

8 mẫu

12 mẫu

 

Tra cứu sáng chế

 

2-3 ngày

6-10 ngày

 

Phí đăng ký sáng chế

 

850 USD

980 USD

 

 

 

 

 

 

Sau khi nộp đơn

 

Nộp đơn đăng ký sáng chế

 

1 ngày

1-2 ngày

 

Theo dõi đơn đăng ký sáng chế

 

13 tháng

11 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

 

2 tháng

2 tháng

 

Sau khi được cấp bằng

 

Gia hạn sáng chế

 

6 tháng trước khi hết hiệu lực

6 tháng trước khi hết hiệu lực

 

 

 

Quá trình xử lý đơn của Cục

 

Thẩm định hình thức sáng chế

 

 

 

1-2 tháng

 

1 tháng

 

Công bố đơn sáng chế

 

 

2 tháng

 

 

Thẩm định nội dung sáng chế

 

 

9 tháng

 

10 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

 

 

2 tháng

 

4 tháng

 

Thời gian bảo hộ

 

 

 

20 năm

 

 20 năm

Trên đây là bảng so sánh về thời gian về các bước khi tiến hành đăng ký mà mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ để giảm thiểu rủi ro về tiền bạc và thời gian.

Thong ke