So sánh thời gian nộp đơn đăng ký sáng chế giữa Việt Nam và Djibouti?

Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam tiến hành đăng ký sáng chế ngày càng nhiều sang quốc gia Djibouti nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trước thị trường đầy biến động này. Tuy nhiên, về thủ tục đăng ký sáng chế tại Djibouti không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ được.

Chính vì thế, Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) lập bảng so sánh về thời gian nộp đơn đăng ký  sáng chế và quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Djibouti.

 

                                                            Quốc gia

          Nội dung

 

Việt Nam

 

 

Djibouti

 

 

 

 

Trước khi nộp đơn

 

Mẫu sáng chế

 

 

8 mẫu

 

10 mẫu

 

Tra cứu sáng chế

 

 

2-3 ngày

 

4-5 ngày

 

Phí đăng ký sáng chế

 

 

850 USD

 

1050 USD

 

 

 

 

 

 

Sau khi nộp đơn

 

Nộp đơn đăng ký sáng chế

 

 

1 ngày

 

2 ngày

 

Theo dõi đơn đăng ký sáng chế

 

 

13 tháng

 

6 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

 

 

2 tháng

 

3 tháng

 

Sau khi được cấp bằng

 

 

Gia hạn sáng chế

 

 

6 tháng trước khi hết hiệu lực

 

6 tháng trước khi hết hiệu lực

 

 

 

Quá trình xử lý đơn của Cục

 

Thẩm định hình thức sáng chế

 

 

 

1-2 tháng

 

1 tháng

 

Công bố đơn sáng chế

 

 

2 tháng

 

 

Thẩm định nội dung sáng chế

 

 

9 tháng

 

6 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

 

 

2 tháng

 

3 tháng

 

Thời gian bảo hộ

 

 

 

10 năm

 

 10 năm

 

Trên đây là bảng so sánh về thời gian về các bước khi tiến hành đăng ký mà mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ để giảm thiểu rủi ro về tiền bạc và thời gian.

Thong ke