So sánh thời gian nộp đơn đăng ký sáng chế giữa Việt Nam và cộng hòa hồi giáo Algeria?

Algeria là đối tác truyền thống của Việt Nam ở châu Phi với lịch sử hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã có bước phát triển mới, thể hiện qua các mặt như kinh tế, xã hội, dầu khí, nông nghiệp….Với nhiều chính sách nhằm thu hút đầu tư từ nước ngoài trong đó có Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác đầu tư với các đối tác tại Algeria nhằm tạo thêm nguồn thu lợi nhuận giúp tăng trưởng kinh tế bền vững. Trước một thị trường như Algeria, các doanh nghiệp đã thận trọng hơn khi tiến hành bảo hộ sáng chế trước khi xuất nhập khẩu hoặc sản xuất tại Algeria.

Để doanh nghiệp có thể hiểu và nắm rõ hơn về sự khác biệt khi tiến hành đăng ký sáng chế tại Việt Nam và Algeria là như thế nào? Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) lập bảng so sánh về thời gian nộp đơn đăng ký sáng chế và quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Algeria.

                                                            Quốc gia

          Nội dung

 

Việt Nam

 

 

Algeria

 

 

 

 

Trước khi nộp đơn

 

Mẫu sáng chế

 

8 mẫu

15 mẫu

 

Tra cứu sáng chế

 

2-3 ngày

5-6 ngày

 

Phí đăng ký sáng chế

 

3000 USD

4200 USD

 

 

 

 

 

 

Sau khi nộp đơn

 

Nộp đơn đăng ký sáng chế

 

5 ngày

10 ngày

 

Theo dõi đơn đăng ký sáng chế

 

36 tháng

18 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

 

 

2 tháng

 

3 tháng

 

Sau khi được cấp bằng

 

 

Gia hạn sáng chế

 

 

6 tháng trước khi hết hiệu lực

 

3 tháng trước khi hết hiệu lực

 

 

 

Quá trình xử lý đơn của Cục

 

Thẩm định hình thức sáng chế

 

 

1-2 tháng

4 tháng

 

Công bố đơn sáng chế

 

2 tháng

 

 

Thẩm định nội dung sáng chế

 

24 tháng

16 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

 

2 tháng

3 tháng

 

Thời gian bảo hộ

 

 

 

20 năm

 

20 năm

 

Trên đây là bảng so sánh về thời gian về các bước khi tiến hành đăng ký mà mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ để giảm thiểu rủi ro về chi phí và thời gian.