So sánh thời gian nộp đơn đăng ký sáng chế giữa Việt Nam và Bỉ?

Trong 40 năm qua, Vương quốc Bỉ và Việt Nam đã phát triển các mối quan hệ đối tác chặt chẽ thông qua các trao đổi chính trị cấp cao và trong các lĩnh vực như hợp tác phát triển, giáo dục và văn hóa, cũng như thương mại và đầu tư. Nhiều cơ hội hợp tác khác đang chờ đón Vương quốc Bỉ và Việt Nam.

Bên cạnh việc Luật sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Bỉ có những điểm tương đồng thì Luật của hai nước cũng có những điểm khác nhau về thời gian nộp đơn và quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ. Dưới đây là những điểm khác nhau về đăng ký sáng chế mà mỗi doanh nghiệp cần chuẩn bị và nắm rõ.

                                                            Quốc gia

          Nội dung

 

Việt Nam

 

Bỉ

 

 

 

 

Trước khi nộp đơn

 

Mẫu sáng chế

 

1 mẫu

1 mẫu

 

Tra cứu sáng chế

 

7 ngày

15 ngày

 

Phí đăng ký sáng chế

 

2000 USD

2020 USD

Sau khi nộp đơn

 

Nộp đơn đăng ký sáng chế

 

1 ngày

1-2 ngày

 

Theo dõi đơn đăng ký sáng chế

 

36 tháng

48 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

 

2 tháng

2 tháng

 

Sau khi được cấp bằng

 

 

Gia hạn sáng chế

 

6 tháng trước khi hết hiệu lực

6 tháng trước khi hết hiệu lực

 

 

 

Quá trình xử lý đơn của Cục

 

 

Thẩm định hình thức sáng chế

 

 

1-2 tháng

1 tháng

 

Công bố đơn sáng chế

 

2 tháng

 

 

Thẩm định nội dung sáng chế

 

18 tháng

24 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

 

2 tháng

2 tháng

Thời gian bảo hộ

 

 

 

20 năm

 

20 năm

 

Trên đây là bảng so sánh về thời gian các bước khi tiến hành đăng ký mà mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ để giảm thiểu rủi ro về tiền bạc và thời gian.

Thong ke