So sánh thời gian nộp đơn đăng ký sáng chế giữa Việt nam và Bhutan?

Mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước Việt Nam - Bhutan nói chung, hai cơ quan Kiểm toán nhà nước nói riêng ngày càng phát triển hiệu quả, qua đó tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

 Bên cạnh việc Luật sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Bhutan có những điểm tương đồng thì Luật của hai nước cũng có những điểm khác nhau về thời gian nộp đơn và quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ. Dưới đây là những điểm khác nhau về đăng ký sáng chế mà mỗi doanh nghiệp cần chuẩn bị và nắm rõ.

                                                            Quốc gia

          Nội dung

Việt Nam

Bhutan

Trước khi nộp đơn

Mẫu sáng chế

1 mẫu

1 mẫu

Tra cứu sáng chế

7 ngày

10 ngày

Phí đăng ký sáng chế

2000 USD

3090 USD

Sau khi nộp đơn

Nộp đơn đăng ký sáng chế

5 ngày

7 ngày

Theo dõi đơn đăng ký sáng chế

48 tháng

34 tháng

Cấp văn bằng bảo hộ

2 tháng

2 tháng

Sau khi được cấp bằng

Gia hạn sáng chế

6 tháng trước khi hết hiệu lực

6 tháng trước khi hết hiệu lực

Quá trình xử lý đơn của Cục

Thẩm định hình thức sáng chế

1-2 tháng

1 tháng

Công bố đơn sáng chế

2 tháng

Thẩm định nội dung sáng chế

24 tháng

18 tháng

Cấp văn bằng bảo hộ

2 tháng

2 tháng

Thời gian bảo hộ

20 năm

20 năm

Trên đây là bảng so sánh về thời gian các bước khi tiến hành đăng ký mà mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ để giảm thiểu rủi ro về tiền bạc và thời gian.

Thong ke