So sánh thời gian nộp đơn đăng ký sáng chế giữa Việt Nam và Benin?

Nhiệt liệt đón chào Tổng thống Boni Yayi thăm nước ta, nhân dân Việt Nam tin tưởng chuyến thăm hữu nghị chính thức của Tổng thống Boni Yayi sẽ thành công tốt đẹp, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ và nhân dân hai nước lên tầm cao mới, nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trên thế giới.

 Bên cạnh việc Luật sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Benin có những điểm tương đồng thì Luật của hai nước cũng có những điểm khác nhau về thời gian nộp đơn và quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ. Dưới đây là những điểm khác nhau về đăng ký sáng chế mà mỗi doanh nghiệp cần chuẩn bị và nắm rõ.

                                                            Quốc gia

          Nội dung

Việt Nam

Benin

Trước khi nộp đơn

Mẫu sáng chế

1 mẫu

1 mẫu

Tra cứu sáng chế

7 ngày

10 ngày

Phí đăng ký sáng chế

2000 USD

3580 USD

Sau khi nộp đơn

Nộp đơn đăng ký sáng chế

1 ngày

15 ngày

Theo dõi đơn đăng ký sáng chế

24 tháng

20 tháng

Cấp văn bằng bảo hộ

2 tháng

2 tháng

Sau khi được cấp bằng

Gia hạn sáng chế

6 tháng trước khi hết hiệu lực

6 tháng trước khi hết hiệu lực

Quá trình xử lý đơn của Cục

Thẩm định hình thức sáng chế

1-2 tháng

1 tháng

Công bố đơn sáng chế

2 tháng

Thẩm định nội dung sáng chế

18 tháng

10 tháng

Cấp văn bằng bảo hộ

2 tháng

2 tháng

Thời gian bảo hộ

20 năm

20 năm

Trên đây là bảng so sánh về thời gian về các bước khi tiến hành đăng ký mà mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ để giảm thiểu rủi ro về tiền bạc và thời gian.

Thong ke