So sánh thời gian nộp đơn đăng ký sáng chế giữa Việt Nam và Bahamas?

Hiện cả Bahamas và Việt Nam đang trên con đường phát triển ổn định. Hai nước có những đóng góp xứng đáng về phát triển kinh tế trong khu vực của mình và khoảng không lớn hơn, lãnh đạo cả hai nước thể hiện ý chí chính trị trong việc cùng cố mối quan hệ hữu nghị. Tất cả những yếu tố này tạo nên tiềm năng lớn tăng cường và làm sâu sắc mối quan hệ của chúng ta. 

Bên cạnh việc Luật sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Bahamas có những điểm tương đồng thì Luật của hai nước cũng có những điểm khác nhau về thời gian nộp đơn và quy trình xử lý đơn đăng ký sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ. Dưới đây là những điểm khác nhau về đăng ký sáng chế mà mỗi doanh nghiệp cần chuẩn bị và nắm rõ.

                                                            Quốc gia

          Nội dung

Việt Nam

Bahamas

Trước khi nộp đơn

Mẫu sáng chế

1 mẫu

1 mẫu

Tra cứu sáng chế

2-3 ngày

6-10 ngày

Phí đăng ký sáng chế

850 USD

980 USD

Sau khi nộp đơn

Nộp đơn đăng ký sáng chế

1 ngày

1-2 ngày

Theo dõi đơn đăng ký sáng chế

13 tháng

11 tháng

Cấp văn bằng bảo hộ

2 tháng

2 tháng

Sau khi được cấp bằng

Gia hạn sáng chế

6 tháng trước khi hết hiệu lực

6 tháng trước khi hết hiệu lực

Quá trình xử lý đơn của Cục

Thẩm định hình thức sáng chế

1-2 tháng

1 tháng

Công bố đơn sáng chế

2 tháng

Thẩm định nội dung sáng chế

9 tháng

10 tháng

Cấp văn bằng bảo hộ

2 tháng

2 tháng

Thời gian bảo hộ

10 năm

10 năm

Trên đây là bảng so sánh về thời gian về các bước khi tiến hành đăng ký mà mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ để giảm thiểu rủi ro về tiền bạc và thời gian.

Thong ke