So sánh thời gian nộp đơn đăng ký nhãn hiệu giữa Việt Nam và Ghana?

Ghana là hai thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam tại khu vực châu Phi nói chung và Tây Phi nói riêng. Trao đổi thương mại song phương giữa Việt Nam và những nước này không ngừng tăng trong thời gian qua, trong đó Việt Nam chủ yếu xuất siêu. Năm 2014, xuất khẩu của Việt Nam sang Ghana đạt 250 triệu USD với các sản phẩm chủ yếu gồm gạo, máy tính, sản phẩm linh kiện và điện tử, kem đánh răng, phân NPK. Trong 6 tháng đầu năm 2015, xuất khẩu sang Nigeria ước đạt 80 triệu USD và sang Ghana khoảng 120 triệu USD.

Việc tổ chức đoàn giao thương là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường và trao đổi trực tiếp với các đối tác tại Ghana, qua đó góp phần tăng cường quan hệ thương mại giữa Việt Nam với hai thị trường này.

Bên cạnh việc Luật sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Ghana có những điểm tương đồng thì Luật của hai nước cũng có những điểm khác nhau về thời gian nộp đơn và quy trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ. Dưới đây là những điểm khác nhau về đăng ký nhãn hiệu mà mỗi doanh nghiệp cần chuẩn bị và nắm rõ.

                                                            Quốc gia

          Nội dung

 

Việt Nam

 

 

Ghana

 

 

 

 

Trước khi nộp đơn

 

Mẫu nhãn hiệu

 

 

8 mẫu

 

12 mẫu

 

Tra cứu nhãn hiệu

 

2-3 ngày

6-10 ngày

 

Phí đăng ký nhãn hiệu

 

850 USD

980 USD

 

 

 

 

 

 

Sau khi nộp đơn

 

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

 

1 ngày

1-2 ngày

 

Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu

 

13 tháng

11 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

 

2 tháng

2 tháng

 

Sau khi được cấp bằng

 

 

Gia hạn nhãn hiệu

 

 

6 tháng trước khi hết hiệu lực

 

6 tháng trước khi hết hiệu lực

 

 

 

Quá trình xử lý đơn của Cục

 

Thẩm định hình thức nhãn hiệu

 

 

1-2 tháng

1 tháng

 

Công bố đơn nhãn hiệu

 

2 tháng

 

 

Thẩm định nội dung nhãn hiệu

 

9 tháng

10 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

 

2 tháng

2 tháng

Thời gian bảo hộ

 

 

 

10 năm

 

10 năm

 

Trên đây là bảng so sánh về thời gian về các bước khi tiến hành đăng ký mà mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ để giảm thiểu rủi ro về tiền bạc và thời gian.

Thong ke