So sánh thời gian nộp đơn đăng ký nhãn hiệu giữa Việt Nam và cộng hòa hồi giáo Algeria?

So sánh thời gian nộp đơn đăng ký nhãn hiệu giữa Việt Nam và cộng hòa hồi giáo Algeria?

Algeria là đối tác truyền thống của Việt Nam ở châu Phi với lịch sử hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong những năm gần đây, quan hệ hợp tác giữa hai nước đã có bước phát triển mới, thể hiện qua các mặt như kinh tế, xã hội, dầu khí, nông nghiệp….Với nhiều chính sách nhằm thu hút đầu tư từ nước ngoài trong đó có Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác đầu tư với các đối tác tại Algeria nhằm tạo thêm nguồn thu lợi nhuận giúp tăng trưởng kinh tế bền vững. Trước một thị trường như Algeria, các doanh nghiệp đã thận trọng hơn khi tiến hành bảo hộ nhãn hiệu trước khi xuất nhập khẩu hoặc sản xuất tại Algeria.

Để doanh nghiệp có thể hiểu và nắm rõ hơn về sự khác biệt khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và Algeria là như thế nào? Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) lập bảng so sánh về thời gian nộp đơn đăng ký  nhãn hiệu và quy trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Algeria.

 

                                                            Quốc gia

          Nội dung

 

Việt Nam

 

 

Algeria

 

 

 

 

Trước khi nộp đơn

 

Mẫu nhãn hiệu

 

 

8 mẫu

 

15 mẫu

 

Tra cứu nhãn hiệu

 

 

2-3 ngày

 

5-6 ngày

 

Phí đăng ký nhãn hiệu

 

 

850 USD

 

1300 USD

 

 

 

 

 

 

Sau khi nộp đơn

 

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

 

 

1 ngày

 

2 ngày

 

Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu

 

 

13 tháng

 

15 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

 

 

2 tháng

 

3 tháng

 

Sau khi được cấp bằng

 

 

Gia hạn nhãn hiệu

 

 

6 tháng trước khi hết hiệu lực

 

3 tháng trước khi hết hiệu lực

 

 

 

Quá trình xử lý đơn của Cục

 

Thẩm định hình thức nhãn hiệu

 

 

 

1-2 tháng

 

4 tháng

 

Công bố đơn nhãn hiệu

 

 

2 tháng

 

 

Thẩm định nội dung nhãn hiệu

 

 

9 tháng

 

16 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

 

 

2 tháng

 

3 tháng

Thời gian bảo hộ

 

 

 

10 năm

 

10 năm

 

Trên đây là bảng so sánh về thời gian về các bước khi tiến hành đăng ký mà mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ để giảm thiểu rủi ro về chi phí và thời gian.

Thong ke