So sánh thời gian nộp đơn đăng ký nhãn hiệu giữa Việt Nam và cộng hòa Angola?

Việt Nam và Ăng-gô-la lập quan hệ ngoại giao ngày 12/11/1975. Quan hệ chính trị, ngoại giao giữa hai nước rất tốt đẹp. Việt Nam và Ăng-gô-la đã lập Đại sứ quán thường trú tại thủ đô của nhau và trao đổi nhiều đoàn cấp cao.

Hai nước cũng đã ký nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác trong đó có Hiệp định Thương mại, Hiệp định khung về hợp tác kinh tế, văn hoá và khoa học kỹ thuật, Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, Nghị định thư về hợp tác trong lĩnh vực Dầu lửa và Khí đốt… và đang xem xét khả năng ký Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư.

 Trong những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam tiến hành đăng ký nhãn hiệu ngày càng nhiều sang quốc gia Angola nhằm bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trước thị trường đầy biến động này. Tuy nhiên, về thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Angola không phải doanh nghiệp nào cũng nắm rõ được.

Chính vì thế, Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) lập bảng so sánh về thời gian nộp đơn đăng ký  nhãn hiệu và quy trình xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và Angola.

 

                                                            Quốc gia

          Nội dung

 

Việt Nam

 

Angola

 

 

 

 

Trước khi nộp đơn

 

Mẫu nhãn hiệu

 

 

8 mẫu

 

10 mẫu

 

Tra cứu nhãn hiệu

 

 

2-3 ngày

 

4-5 ngày

 

Phí đăng ký nhãn hiệu

 

 

850 USD

 

1050 USD

 

 

 

 

 

 

Sau khi nộp đơn

 

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

 

 

1 ngày

 

2 ngày

 

Theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu

 

13 tháng

6 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

 

2 tháng

3 tháng

 

Sau khi được cấp bằng

 

 

Gia hạn nhãn hiệu

 

6 tháng trước khi hết hiệu lực

6 tháng trước khi hết hiệu lực

 

 

 

Quá trình xử lý đơn của Cục

 

Thẩm định hình thức nhãn hiệu

 

 

 

1-2 tháng

 

1 tháng

 

Công bố đơn nhãn hiệu

 

 

2 tháng

 

 

Thẩm định nội dung nhãn hiệu

 

 

9 tháng

 

6 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

 

 

2 tháng

 

3 tháng

 

Thời gian bảo hộ

 

 

 

10 năm

 

10 năm

 

Trên đây là bảng so sánh về thời gian về các bước khi tiến hành đăng ký mà mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ để giảm thiểu rủi ro về tiền bạc và thời gian.

Thong ke