So sánh thời gian nộp đơn bảo hộ sáng chế giữa Việt Nam và EL Salvador?

El Salvador là đất nước nhỏ nhất và cũng là đất nước đông dân nhất ở Trung Mỹ. El Salvador có số dân gần 7,2 triệu người (tính đến năm 2009) trên tổng diện tích 21.000 km2.

EL Salvador nằm bên bờ Thái Bình Dương, giữa Guatemala và Honduras. Thủ đô San Salvador cũng là thành phố lớn nhất của nước cộng hòa này.

Bên cạnh việc Luật sở hữu trí tuệ giữa Việt Nam và EL Salvador có những điểm tương đồng thì Luật của hai nước cũng có những điểm khác nhau về thời gian nộp đơn và quy trình xử lý đơn bảo hộ sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ. Dưới đây là những điểm khác nhau về bảo hộ sáng chế mà mỗi doanh nghiệp cần chuẩn bị và nắm rõ.

                                                            Quốc gia

          Nội dung

 

Việt Nam

 

EL Salvador

 

 

 

 

Trước khi nộp đơn

 

Mẫu sáng chế

 

1 mẫu

1mẫu

 

Tra cứu sáng chế

 

3 ngày

7 ngày

 

Phí bảo hộ sáng chế

 

2000 USD

2050 USD

 

 

 

 

 

 

Sau khi nộp đơn

 

Nộp đơn bảo hộ sáng chế

 

10 ngày

12 ngày

 

Theo dõi đơn bảo hộ sáng chế

 

48 tháng

32 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

 

2 tháng

2 tháng

 

Sau khi được cấp bằng

 

 

Gia hạn sáng chế

 

 

6 tháng trước khi hết hiệu lực

 

6 tháng trước khi hết hiệu lực

 

 

 

Quá trình xử lý đơn của Cục

 

Thẩm định hình thức sáng chế

 

 

1-2 tháng

1 tháng

 

Công bố đơn sáng chế

 

2 tháng

 

 

Thẩm định nội dung sáng chế

 

 

36 tháng

 

26 tháng

 

Cấp văn bằng bảo hộ

 

2 tháng

2 tháng

 

Thời gian bảo hộ

 

 

 

20 năm

 

20 năm

 

Trên đây là bảng so sánh về thời gian về các bước khi tiến hành bảo hộ mà mỗi doanh nghiệp cần nắm rõ để giảm thiểu rủi ro về tiền bạc và thời gian.

Thong ke