So sánh phí đăng ký sáng chế giữa Việt Nam và Fiji

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm với Fiji về phát triển nông nghiệp và đảm bảo an ninh lương thực; hợp tác nuôi trồng, đánh bắt và chế biến thủy hải sản; xây dựng cơ sở hạ tầng; phát triển du lịch và y tế.

Cảm ơn các nước, trong đó có Fiji ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào Ủy ban Luật pháp quốc tế khóa 2017-2021, Chủ tịch nước đề nghị Fiji ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khóa 2020-2021 và mong muốn Fiji thuyết phục các đảo quốc Nam Thái Bình Dương khác cùng ủng hộ.

Đại sứ Fiji cảm ơn những chia sẻ của Chủ tịch nước sau mất mát do cơn bão Winston gây ra đầu năm nay đối với nhân dân Fiji. Đại sứ cho biết, trong chính sách đối ngoại của mình, Việt Nam luôn đóng vai trò quan trọng.

Đại sứ khẳng định Fiji sẵn sàng hợp tác với Việt Nam tại diễn đàn Liên Hợp Quốc và sẵn sàng ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các vị trí khác.

 Khi doanh nghiệp Việt Nam tiến hành đăng ký sáng chế sang quốc gia Fiji hay ngược lại, hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm đến phí tiến hành đăng ký sáng chế tại quốc gia đó. Và dù doanh nghiệp đăng ký sáng chế tại nước nào thì những khoản lệ phí sau đây bắt buộc doanh nghiệp phải nộp cho quốc gia đó.

   + Phí tra cứu.

   + Phí nộp đơn.

   + Phí cấp bằng.

   + Phí gia hạn.

Dưới đây là bảng phí đăng ký sáng chế được Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân là đại diện chính thức của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam lập để so sánh sự khác nhau giữa phí đăng ký sáng chế của giữa hai bên chênh lệch như thế nào, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Fiji

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

100

 

295

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

100

 

295

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

300

 

610

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

300

 

 

275

 

Từ sản phẩm thứ 7 trở đi

 

 

30

 

 

free

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

80

 

free

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

80

 

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

400

 

610

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

Thong ke