So sánh phí đăng ký sáng chế giữa Việt Nam và Eritrea

Eritrea được xem là một trong các quốc gia bí ẩn và kỳ lạ vào bậc nhất tại châu Phi với đặc điểm tách biệt với thế giới ngay cả về Interne mặc dù quốc gia này có một bề dày lịch sử bắt đầu từ thời Ai Cập cổ đại, thời kỳ bị Italia xâm chiếm thành thuộc địa cho đến sự nổi dậy chống lại sự hợp nhất với Ethiopia và kết thúc chiến tranh bằng việc ra đời một quốc gia Eritrea độc lập năm 1993. Giống như phần lớn các quốc gia Phi Châu khác, nền kinh tế Eritrea chủ yếu dựa vào hoạt động sản xuất nông nghiệp với 80% dân số làm việc trong ngành trộng trọt và chăn nuôi. Hạn hán là nguyên nhân thiên tai chủ yếu tác động đến nền nông nghiệp nước này mang đến vô số khó khăn cho đất nước này bởi việc hạn chế trong mối quan hệ ngoại giao giữa các nước trên thế giới.

Nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư tại Eritrea, doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện việc đăng ký độc quyền sáng chế tại Eritrea. Khi thực hiện việc đăng ký sáng chế, cũng giống như ở Việt Nam doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại phí sau:

  + Phí tra cứu.

  + Phí nộp đơn.

  + Phí cấp bằng.

  + Phí gia hạn.

Doanh nghiệp hai nước khi tiến hành đăng ký sáng chế đều phải chuẩn bị những loại phí trên, tuy nhiên về mức phí bao nhiêu thì ở mỗi quốc gia lại có cách tính khác nhau, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Eritrea

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

100

 

295

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

100

 

295

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

300

 

610

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

150

 

 

275

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

80

 

free

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

80

 

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

400

 

610

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

 

Thong ke