So sánh phí đăng ký sáng chế giữa Việt Nam và Costa Rica

Tại cuộc hội đàm giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Jose Enrique Castillo Barrante khẳng định chủ trương của Chính phủ Costa Rica phát triển quan hệ hợp tác với Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và tiềm năng bổ trợ lẫn nhau như thương mại, nông nghiệp, du lịch, văn hóa, giáo dục; mong muốn thông qua Việt Nam tăng cường quan hệ với khu vực Đông Nam Á. Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, thực hiện thường xuyên cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, phát huy vai trò các cơ quan đại diện ngoại giao của mỗi nước; thúc đẩy ký kết các hiệp định và thỏa thuận hợp tác nhằm tạo dựng khung pháp lý thuận lợi cho quan hệ kinh tế - thương mại và đầu tư.
Khi doanh nghiệp Việt Nam tiến hành đăng ký sáng chế sang quốc gia Costa Rica hay ngược lại, hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm đến phí tiến hành đăng ký sáng chế tại quốc gia đó. Và dù doanh nghiệp đăng ký sáng chế tại nước nào thì những khoản lệ phí sau đây bắt buộc doanh nghiệp phải nộp cho quốc gia đó.
 + Phí tra cứu.
 + Phí nộp đơn.
 + Phí cấp bằng.
 + Phí gia hạn.
Dưới đây là bảng phí đăng ký sáng chế được Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân là đại diện chính thức của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam lập để so sánh sự khác nhau giữa phí đăng ký sáng chế của giữa hai bên chênh lệch như thế nào, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Costa Rica

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Điểm đầu tiên

 

100

365

 

Điểm thứ hai trở đi

 

100

325

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Điểm đầu tiên

 

300

689

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

300

 

536

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Điểm đầu tiên

 

80

free

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

80

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Điểm đầu tiên

 

400

898

 

Điểm thứ hai trở đi

 

Thong ke