So sánh phí đăng ký sáng chế giữa Việt Nam và Ả Rập Thống Nhất

Quan hệ ngoại giao chính thức giữa Việt Nam và Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất được thiết lập từ năm 1993. Trên thực tế, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất đã hình thành từ lâu và đã được thử thách trong cuộc đấu tranh chung giành độc lập dân tộc của hai nước. Từ lâu Chính phủ và nhân dân Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất đã có cảm tình với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây và xây dựng đất nước hiện nay của nhân dân Việt Nam.

Chuyến thăm Việt Nam tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất và việc mở Đại sứ quán Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất tại Hà Nội tháng 11 vừa qua đã thể hiện mong muốn của chính phủ và nhân dân Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất trong việc tăng cường phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác với Việt Nam.

Phải nói rằng, mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa Việt Nam và Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất là cơ sở rất tốt cho mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước. Hiện nay, hai bên đang cố gắng thúc đẩy mối quan hệ hợp kinh tế trong nhiều lĩnh vực để làm sao cho tương xứng với mối quan hệ chính trị giữa Việt Nam và Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất.

 Khi doanh nghiệp Việt Nam tiến hành đăng ký sáng chế sang quốc gia Ả Rập Thống Nhất  hay ngược lại, hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm đến phí tiến hành đăng ký sáng chế tại quốc gia đó. Và dù doanh nghiệp đăng ký sáng chế tại nước nào thì những khoản lệ phí sau đây bắt buộc doanh nghiệp phải nộp cho quốc gia đó.

   + Phí tra cứu.

   + Phí nộp đơn.

   + Phí cấp bằng.

   + Phí gia hạn.

Dưới đây là bảng phí đăng ký sáng chế được Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân là đại diện chính thức của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam lập để so sánh sự khác nhau giữa phí đăng ký sáng chế của giữa hai bên chênh lệch như thế nào, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Ả Rập Thống Nhất

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

100

 

295

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

100

 

295

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

300

 

610

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

300

 

 

275

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

80

 

free

 

Điểm thứ hai trở đi

 

 

80

 

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Điểm đầu tiên

 

 

400

 

610

 

Điểm thứ hai trở đi

 

Thong ke