So sánh phí đăng ký nhãn hiệu giữa Việt Nam và Guinea Xích Đạo

Guinea Xích Đạo theo đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, không liên kết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh Guinea Xích Đạo có quan hệ gắn bó với các nước xã hội chủ nghĩa và đã từng cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel (tháng 10 năm 1973) và với Mỹ (tháng 3 năm 1976). Tuy nhiên hiện nay bạn mở rộng quan hệ với tất cả các nước trong đó ưu tiên quan hệ với các nước láng giềng ở khu vực Tây Phi, coi trọng quan hệ với Tây Ban NhaPháp. Guinea Xích Đạo là thành viên của 26 tổ chức quốc tế lớn trong đó có IMF, G-77, ACCT, FAO.

Nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư tại Guinea Xích Đạo, doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Guinea Xích Đạo. Khi thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu, cũng giống như ở Việt Nam doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại phí sau:

  + Phí tra cứu.

  + Phí nộp đơn.

  + Phí cấp bằng.

  + Phí gia hạn.

Doanh nghiệp hai nước khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu đều phải chuẩn bị những loại phí trên, tuy nhiên về mức phí bao nhiêu thì ở mỗi quốc gia lại có cách tính khác nhau, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Guinea Xích Đạo

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Nhóm đầu tiên

 

100

321

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

100

216

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

300

569

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

150

 

436

 

Từ sản phẩm thứ 7 trở đi

 

 

30

 

free

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Nhóm đầu tiên

 

80

free

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

80

 

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

400

538

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke