So sánh phí đăng ký nhãn hiệu giữa Việt Nam và Guinea-Bissau

Về phần mình, Đại sứ Guinea-Bissau Malam Sabu khẳng định sẽ làm hết sức mình để thực hiện vai trò cầu nối, tìm ra những phương hướng cho hai nước phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh như giáo dục, nông nghiệp, quốc phòng, hàng hải. Thông báo về việc Tổng thống Guinea-Bissau Jose Mario Vez dự kiến sang thăm Việt Nam, Đại sứ Malam Sambu cũng cho biết, Guinea-Bissau đang có kế hoạch mở Lãnh sự danh dự tại Việt Nam.

Khi doanh nghiệp Việt Nam tiến hành đăng ký nhãn hiệu sang quốc gia Guinea-Bissau hay ngược lại, hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm đến phí tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia đó. Và dù doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu tại nước nào thì những khoản lệ phí sau đây bắt buộc doanh nghiệp phải nộp cho quốc gia đó.

 + Phí tra cứu.

 + Phí nộp đơn.

 + Phí cấp bằng.

 + Phí gia hạn.

Dưới đây là bảng phí đăng ký nhãn hiệu được Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân là đại diện chính thức của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam lập để so sánh sự khác nhau giữa phí đăng ký nhãn hiệu của giữa hai bên chênh lệch như thế nào, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Guinea-Bissau

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

100

 

295

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

100

 

295

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

300

 

610

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

300

 

 

275

 

Từ sản phẩm thứ 7 trở đi

 

 

30

 

 

free

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

80

 

free

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

80

 

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

400

 

610

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke