So sánh phí đăng ký nhãn hiệu giữa Việt Nam và Algeria

Hiện nay quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Algeria có nhiều chuyển biến rất tích cực, trao đổi thương mại giữa hai bên tăng mạnh trong thời gian gần đây. Chính điều này thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường đầu tư lẫn nhau. Doanh nghiệp Việt Nam cũng như Algeria đều bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước Pháp Luật tại nước mà doanh nghiệp đầu tư bằng việc thực hiện đăng ký nhãn hiệu. điều mà mỗi doanh nghiệp quan tâm khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu không chỉ là thủ tục đăng ký nhãn hiệu, quá trình thực hiện và xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu như thế nào mà doanh nghiệp còn quan tâm đến phí đăng ký nhãn hiệu gồm những phần phí gì và được tính như thế nào?

Nhìn chung, dù doanh nghiệp đăng ký tại nước nào, doanh nghiệp đều phải chuẩn những khoản phí sau:

  + Phí tra cứu.

  + Phí nộp đơn.

  + Phí cấp bằng.

  + Phí gia hạn.

Để doanh nghiệp có thể nắm rõ hơn về các khoản phí đăng ký nhãn hiệu, doanh nghiệp cần lưu ý những thông tin dưới đây là bảng phí đăng ký nhãn hiệu được Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân là đại diện chính thức của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam lập để so sánh sự khác nhau giữa phí đăng ký nhãn hiệu của giữa hai bên chênh lệch như thế nào, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Algeria

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

100

 

605

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

100

 

505

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

300

 

520

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

300

 

 

420

 

Từ sản phẩm thứ 7 trở đi

 

 

30

 

 

free

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

80

 

free

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

80

 

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

400

 

315

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke