So sánh phí đăng ký nhãn hiệu giữa Việt Nam và Ethiopia

Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo quốc tế Việt Nam – châu Phi lần 2 với chủ đề “Việt Nam – châu Phi: Hợp tác cùng phát triển bền vững”. An ninh lương thực và hợp tác phát triển nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo là chủ đề chính thảo luận tại Hội thảo lần này. Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam cùng các nước châu Phi nói chung, Ethiopia nói riêng chia sẻ kinh nghiệm để tìm ra biện pháp hợp tác hiệu quả trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Thủ tướng đề nghị Ethiopia cùng Việt Nam nghiên cứu, đề xuất các dự án phát triển mô hình hợp tác 3 bên, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; tăng cường trao đổi đoàn, đặc biệt là các đoàn doanh nghiệp cũng như thiết lập cơ chế trao đổi, phối hợp thường xuyên, tạo môi trường pháp lý, phương tiện thanh toán thuận lợi nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam – Ethiopia.

Nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư tại Ethiopia, doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Ethiopia. Khi thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu, cũng giống như ở Việt Nam doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại phí sau:

  + Phí tra cứu.

  + Phí nộp đơn.

  + Phí cấp bằng.

  + Phí gia hạn.

Doanh nghiệp hai nước khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu đều phải chuẩn bị những loại phí trên, tuy nhiên về mức phí bao nhiêu thì ở mỗi quốc gia lại có cách tính khác nhau, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Ethiopia

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

100

 

295

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

100

 

295

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

300

 

610

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

150

 

 

275

 

Từ sản phẩm thứ 7 trở đi

 

 

30

 

 

free

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

80

 

free

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

80

 

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

400

 

610

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke