So sánh phí đăng ký nhãn hiệu giữa Việt Nam và Croatia

Lĩnh vực nghiên cứu năng lượng và công nghệ nano sẽ được Chính phủ El Salvador chú trọng phát triển hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN).

Phía El Salvador cho biết, để triển khai và cụ thể hóa sự hợp tác này, Chính phủ El Salvador sẽ cử các nhà khoa học trong lĩnh vực năng lượng và công nghệ nano sang Việt Nam trao đổi, hợp tác với chuyên gia, nhà khoa học của Việt Nam.

Hiệp định hợp tác KH&CN giữa hai nước đang được xúc tiến triển khai để ký kết trong thời gian sớm nhất. Hiệp định sẽ là công cụ pháp lý để tạo khuôn khổ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực KH&CN.

Nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư tại Croatia, doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Croatia. Khi thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu, cũng giống như ở Việt Nam doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại phí sau:

  + Phí tra cứu.

  + Phí nộp đơn.

  + Phí cấp bằng.

  + Phí gia hạn.

Doanh nghiệp hai nước khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu đều phải chuẩn bị những loại phí trên, tuy nhiên về mức phí bao nhiêu thì ở mỗi quốc gia lại có cách tính khác nhau, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Croatia

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

100

 

295

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

100

 

295

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

300

 

610

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

150

 

 

275

 

Từ sản phẩm thứ 7 trở đi

 

 

30

 

 

free

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

80

 

free

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

80

 

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

400

 

610

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke