So sánh phí đăng ký nhãn hiệu giữa Việt Nam và Croatia

Việt Nam luôn coi trọng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn truyền thống trong đó có Croatia và bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác hữu nghị song phương trên các lĩnh vực cũng như sự phối hợp giữa hai nước tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mà hai nước đang cùng là Ủy viên không thường trực, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực.

Nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư tại Croatia, doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Croatia. Khi thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu, cũng giống như ở Việt Nam doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại phí sau:

  + Phí tra cứu.

  + Phí nộp đơn.

  + Phí cấp bằng.

  + Phí gia hạn.

Doanh nghiệp hai nước khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu đều phải chuẩn bị những loại phí trên, tuy nhiên về mức phí bao nhiêu thì ở mỗi quốc gia lại có cách tính khác nhau, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Croatia

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Nhóm đầu tiên

 

100

356

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

100

356

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

300

538

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

150

 

392

 

Từ sản phẩm thứ 7 trở đi

 

 

30

 

free

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

80

free

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

80

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

400

689

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke