So sánh phí đăng ký nhãn hiệu giữa Việt Nam và Cabo Verdo

Đại sứ quán Cabo Verdo tại Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Cabo Verdo nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa hai nước.

Nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư tại Cabo Verdo, doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Cabo Verdo. Khi thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu, cũng giống như ở Việt Nam doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại phí sau:

  + Phí tra cứu.

  + Phí nộp đơn.

  + Phí cấp bằng.

  + Phí gia hạn.

Doanh nghiệp hai nước khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu đều phải chuẩn bị những loại phí trên, tuy nhiên về mức phí bao nhiêu thì ở mỗi quốc gia lại có cách tính khác nhau, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Cabo Verdo

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Nhóm đầu tiên

 

100

265

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

100

245

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

300

610

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

150

 

253

 

Từ sản phẩm thứ 7 trở đi

 

 

30

 

free

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Nhóm đầu tiên

 

80

free

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

80

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

400

610

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke