So sánh phí đăng ký nhãn hiệu giữa Việt Nam và Belize

Belize phía bắc giáp Mexico, tây và nam giáp Guatemala, đông là Vịnh Honduras, một nhánh của biển Caribe. Belize là nước duy nhất ở Trung Mỹ dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức. Belize lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 4 tháng 4 1995.

Nhằm bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp khi tiến hành đầu tư tại Belize, doanh nghiệp Việt Nam đã thực hiện việc đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Belize. Khi thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu, cũng giống như ở Việt Nam doanh nghiệp cần chuẩn bị các loại phí sau:

  + Phí tra cứu.

  + Phí nộp đơn.

  + Phí cấp bằng.

  + Phí gia hạn.

Doanh nghiệp hai nước khi tiến hành đăng ký nhãn hiệu đều phải chuẩn bị những loại phí trên, tuy nhiên về mức phí bao nhiêu thì ở mỗi quốc gia lại có cách tính khác nhau, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Belize

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

100

 

325

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

100

 

265

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

300

 

452

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

150

 

268

 

Từ sản phẩm thứ 7 trở đi

 

 

30

 

 

free

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

80

 

free

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

80

 

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

400

 

589

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke