So sánh phí đăng ký nhãn hiệu giữa Việt Nam và Andorra

Đại sứ  Việt Nam tại Andorra bày tỏ mong muốn của hai nước quan tâm hơn nữa đến các doanh nghiệp; tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa để các doanh nghiệp phát huy được vai trò tiên phong của mình trên mặt trận kinh tế, trong đó có kinh tế đối ngoại, góp phần thiết thực vào việc phát triển và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước; đồng thời khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Andorra sẽ luôn là người tư vấn, là người đồng hành và là nhịp cầu kết nối giữa các doanh nghiệp vì sự hợp tác, phát triển và phồn vinh của hai nước.

Khi doanh nghiệp Việt Nam tiến hành đăng ký nhãn hiệu sang quốc gia Andorra hay ngược lại, hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm đến phí tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia đó. Và dù doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu tại nước nào thì những khoản lệ phí sau đây bắt buộc doanh nghiệp phải nộp cho quốc gia đó.

   + Phí tra cứu.

   + Phí nộp đơn.

   + Phí cấp bằng.

   + Phí gia hạn.

Dưới đây là bảng phí đăng ký nhãn hiệu được Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân là đại diện chính thức của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam lập để so sánh sự khác nhau giữa phí đăng ký nhãn hiệu của giữa hai bên chênh lệch như thế nào, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Andorra

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

100

 

495

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

100

 

295

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

300

 

810

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

300

 

 

578

 

Từ sản phẩm thứ 7 trở đi

 

 

30

 

 

free

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

80

 

free

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

80

 

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

400

 

410

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke