So sánh phí đăng ký nhãn hiệu giữa việt Nam và Angola

Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Cộng hòa Angola được chính thức thiết lập vào ngày 12/11/1975, một ngày sau khi Angola giành độc lập. Kể từ đó đến nay, trong mối quan hệ giữa hai nước đã có những bước tiến tốt đẹp, thể hiện tinh thần hữu nghị hợp tác quốc tế. Hai bên đã có những cuộc trao đổi đoàn với các đại biểu là các quan chức, lãnh đạo cấp cao của hai nước. Quan hệ hợp tác về kinh tế- thương mại giữa hai nước cũng có nhiều bước phát triển tốt đẹp.

Có thể thấy, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Angola vẫn đang ngày càng phát triển, và đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Trong tương lai, Việt Nam sẽ mở rộng thêm nhiều lĩnh vực hợp tác, tạo điều kiện cho người lao động Việt Nam đến gần hơn với thị trường lao động còn nhiều tiềm năng này.

Khi doanh nghiệp Việt Nam tiến hành đăng ký nhãn hiệu sang quốc gia Angola hay ngược lại, hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm đến phí tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia đó. Và dù doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu tại nước nào thì những khoản lệ phí sau đây bắt buộc doanh nghiệp phải nộp cho quốc gia đó.

 + Phí tra cứu.

 + Phí nộp đơn.

 + Phí cấp bằng.

 + Phí gia hạn.

Dưới đây là bảng phí đăng ký nhãn hiệu được Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân là đại diện chính thức của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam lập để so sánh sự khác nhau giữa phí đăng ký nhãn hiệu của giữa hai bên chênh lệch như thế nào, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Angola

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

100

 

495

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

100

 

395

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

300

 

410

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

300

 

 

375

 

Từ sản phẩm thứ 7 trở đi

 

 

30

 

 

free

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

80

 

free

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

80

 

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

400

 

710

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke