So sánh phí đăng ký nhãn hiệu giữa Việt Nam và Estonia

Tổng thống Toomas Hendrik Ilves đánh giá cao quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước; nhất trí hai nước cần tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp sẵn có, đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại. Ông nhấn mạnh Estonia là nước có thế mạnh hàng đầu ở châu Âu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sẵn sàng hợp tác cũng như chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực: quản lý tài chính, ngân hàng, thuế, đặc biệt trong xây dựng chính phủ điện tử.

Khi doanh nghiệp Việt Nam tiến hành đăng ký nhãn hiệu sang quốc gia Ả Rập Saudi  hay ngược lại, hầu hết các doanh nghiệp đều quan tâm đến phí tiến hành đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia đó. Và dù doanh nghiệp đăng ký nhãn hiệu tại nước nào thì những khoản lệ phí sau đây bắt buộc doanh nghiệp phải nộp cho quốc gia đó.

   + Phí tra cứu.

   + Phí nộp đơn.

   + Phí cấp bằng.

   + Phí gia hạn.

Dưới đây là bảng phí đăng ký nhãn hiệu được Công ty sở hữu trí tuệ Hải Hân là đại diện chính thức của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam lập để so sánh sự khác nhau giữa phí đăng ký nhãn hiệu của giữa hai bên chênh lệch như thế nào, phí được tính bằng (USD).

                                                       Quốc gia

           Nội dung

 

 

Việt Nam

 

 

Ả Rập Saudi

 

 

 

Phí tra cứu

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

100

 

295

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

100

 

295

 

 

Phí nộp đơn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

300

 

610

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

300

 

 

275

 

Từ sản phẩm thứ 7 trở đi

 

 

30

 

 

free

 

 

Phí cấp bằng

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

80

 

free

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

80

 

 

free

 

 

Phí gia hạn

 

 

Nhóm đầu tiên

 

 

400

 

610

 

Nhóm thứ hai trở đi

 

 

 

 

 

 

 

 

Thong ke