So sánh nộp đơn đăng ký sáng chế giữa Việt Nam và UAE?

Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cho đến nay, Việt Nam và UAE (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) vẫn tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tích cực và hiệu quả trong nhiều lĩnh vực như: Chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục và lao động, đồng thời tăng cường các chuyến thăm viếng của Lãnh đạo cấp cao, cộng đồng doanh nghiệp và giao lưu hữu nghị giữa hai nước. Cùng với đó, hai nước luôn ủng hộ và điều phối chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, chia sẻ nhận thức chung về các vấn đề quốc tế và an ninh khu vực.

Các doanh nghiệp đã thực hiện việc đăng ký sáng chế khi tiến hành đầu tư sang Việt Nam hay Ả-rập Xê-út để bảo hộ độc quyền sáng chế cho riêng mình, đồng thời cũng tạo một thương hiệu mới tại nước đó.

Về thủ tục đăng ký sáng chế, doanh nghiệp cần chuẩn bị những tài liệu sau:

   + Tên, địa chỉ của chủ sở hữu sáng chế.

   + Mẫu sáng chế hàng hóa/sản phẩm.

   + danh mục hàng hóa sản phẩm dự định đăng ký sáng chế.

   + Giấy ủy quyền.

   + Lệ phí/phí đăng ký sáng chế.

Trước khi tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế, doanh nghiệp nên tiến hành tra cứu sáng chế để đảm bảo rằng sáng chế của doanh nghiệp không bị trùng hay tương tự gây nhầm lẫn với sáng chế của người khác.

Thông thường, nộp đơn đăng ký sáng chế, doanh nghiệp phải tiến hành những bước sau:

    + Tra cứu sáng chế.

    + Nộp đơn đăng ký sáng chế.

    + Theo dõi đơn đăng ký sáng chế.

    + Cấp văn bằng bảo hộ.

Đăng ký sáng chế tại Việt Nam, thời gian cấp văn bằng bảo hộ sẽ là 14-18 tháng.

Đăng ký sáng chế tại Ả-rập Xê-út, thời gian cấp văn bằng bảo hộ là 9 tháng.

Sáng chế được đăng ký sẽ được bảo hộ độc quyền trong 10 năm và sau 10 năm doanh nghiệp vẫn có nhu cầu sử dụng sáng chế, doanh nghiệp phải tiến hành gia hạn sáng chế.

Thong ke