Sở hữu trí tuệ trong quá trình hội nhập kinh kế quốc tế

Với mong muốn nhanh chóng hội nhập với thế giới và mở đường cho hoạt động dầu tư nước ngoài, Việt Nam đã xây dựng một chương trình về sở hữu trí tuệ nói chung mà mục tiêu tổng quát là làm cho hệ thống sở hữu trí tuệ của Việt Nam phù hợp hoàn toàn với TRIPS vào ngày 1/1/2000. Đây là ngày mà Hiệp định TRIPS ấn định cho các nước thành viên tổ chức Thương mại thế giới  là nước đang phát triển hoặc đang chuyển đổi nền kinh tế phải đáp ứng các tiêu chuẩn về sở hữu trí tuệ của hiệp định. Quyền sở hữu trí tuệ khuyến khích các hoạt động sáng tạo và đổi mới. Chúng mang lại sự tin tưởng cho chủ sở hữu khi chuyển giao kiến thức, công nghệ và bí quyết. Không thể nói hết về nhu cầu phát triển một hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hiện đại vận hành trôi chảy và được thực hiện một cách đầy đủ. Đó là tâm điểm cho việc phát triển các quan hệ thương mại và đầu tư dài hạn và lành mạnh, tạo cơ sở cho việc chuyển giao công nghệ thành công giữa các bên.

Quyền sở hữu trí tuệ đang khẳng định vai trò không thể thiếu trong quá trình hình thành một nền kinh tế toàn diện và phát triển bền vững. Chứng chỉ về quyền sở hữu trí tuệ là vật chứng bảo đảm cho thành công của mỗi doanh nhân tiến vào thị trường thế giới. Trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp nước ta buộc phải tham gia môi trường cạnh tranh quốc tế với cường độ cao, với những yêu cầu chặt chẽ về thực thi các quy định về sở hữu công nghiệp. Đây cũng là một trong những vấn đề mà các đối tác quốc tế quan tâm trong tiến trình đàm phán gia nhập tổ chức thương mại thế giới của nước ta.

Ở đây, Việt Nam đã thực hiện vấn đề về sở hữu trí tuệ như thế nào.Tất nhiên là Việt Nam sẽ thực hiện tốt vấn đề về sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, trong tiến trình hội nhập, cũng có một số nước đã vào tổ chức thương mại thế giới không thực hiện được cam kết và đấy cũng là vấn đề đặt ra cho Việt Nam. Chúng tôi cũng đang xem xét những chuẩn mực mà Việt Nam cam kết sẽ được thực hiện trên thực tế như thế nào.

______________________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke