Sau khi nộp đơn xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Mỹ sẽ được xem xét như thế nào?

Sau khi cơ quan sáng chế và thương hiệu Liên bang Mỹ tiếp nhận được đơn xác lập quyền sở hữu độc quyền thương hiệu, cơ quan sẽ thực hiện xem xét như sau:

   + Cơ quan sáng chế và thương hiệu liên bang Mỹ gọi tắt là USPTO sẽ thực hiện xét nghiệm đơn và ra thông báo kết quả xét nghiệm đơn trong vòng khoảng 5 tháng kể từ ngày nộp đơn.

   + Trong quá trình xét nghiệm, nếu xét thấy Đơn cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc thương hiệu không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ, USPTO sẽ ra Thông báo kết xét nghiệm đơn, nêu rõ ý kiến của xét nghiệm viên. Người nộp đơn phải trả lời Thông báo kết quả xét nghiệm trong thời hạn mà USPTO ấn định. Nếu hết thời hạn ấn định mà Người nộp đơn không có công văn trả lời thì đơn coi như bị từ bỏ.

   + Nếu đơn đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, xét nghiệm viên sẽ đồng ý chuyển đơn sang giai đoạn công bố đơn trên Công Báo Thương hiệu Hàng Hoá để bất kỳ bên thứ ba nào có quyền và lợi ích liên quan đều có thể phản đối việc xác lập quyền sở hữu thương hiệu.

   + Hết thời hạn công bố đơn, nếu không có ai phản đối, USPTO sẽ thực hiện cấp Giấy chứng nhận xác lập quyền sở hữu thương hiệu.
Sau khi được xác lập quyền sở hữu, thương hiệu được bảo hộ 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Thời hạn hiệu lực của thương hiệu được gia hạn nhiều lần liên tục, mỗi lần 10 năm.
Đơn xin gia hạn hiệu lực bảo hộ thương hiệu có thể được nộp trong vòng 1 năm trước ngày hết hạn hiệu lực hoặc trong vòng 6 tháng kể từ ngày hết hạn hiệu lực. Nếu đơn xin gia hạn không được nộp trong thời hạn nêu trên, thì thương hiệu đăng kỹ sẽ bị hết hiệu lực.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận xác lập quyền sở hữu thương hiệu thông thường từ 18 đến 21 tháng.

Các bài viết liên quan:

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke