Quyền ưu tiên là gì?

Quyền ưu tiên là quyền của người nộp đơn trên cơ sở một đơn hợp lệ lần đầu tiên đã được nộp tại một quốc gia khác là thành viên điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên (Như Nghị định thư Madrid về đăng ký nhãn hiệu Quốc tế), trong một thời hạn nhất định, người nộp đơn có thể nộp đơn yêu cầu bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ đó tại một quốc gia thành viên khác và đơn nộp sau đó được coi như nộp cùng ngày với đơn đầu tiên.

Ví dụ: Ví dụ một công ty A của Nhật Bản đăng ký bảo hộ nhãn hiệu MITACHI tại Nhật Bản vào ngày 03/08/2014, một công ty B của Việt Nam đăng ký nhãn hiệu MITACHI tại Việt Nam vào ngày 21/11/2014. Sau đó vào ngày 15/12/2014 công ty A tiến hành đăng ký nhãn hiệu CHACHANG tại Việt Nam và xin hưởng quyền ưu tiên thì đơn nộp sau đó được xem là đã nộp vào ngày 03/08/2014. Do đó, đơn của công ty B bị xem là đơn nộp sau và sẽ không được chấp nhận bảo hộ.

Người yêu cầu hưởng quyền ưu tiên có lợi trong trường hợp:

+ Hai đơn nhãn hiệu nộp cùng ngày thì đơn nào có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên sẽ được ưu tiên xem xét

+ Trong trường hợp hai bên xảy ra tranh chấp thì bên nào có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên sẽ có lợi hơn.

Các bài viết liên quan:

>> Theo công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) quyền ưu tiên là gì?

>> Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) áp dụng quyền ưu tiên trong điều kiện nào?

>> Nhãn hiệu không được bảo hộ là những nhãn hiệu có dấu hiệu như thế nào?

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

______________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke