Quyền Sở hữu Trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được coi là bảo đảm tính thống nhất nếu:

- Yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của một sản phẩm; hoặc

- Yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của nhiều sản phẩm trong một bộ sản phẩm, trong đó mỗi sản phẩm có một kiểu dang công nghiệp tương ứng, hoặc

- Yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của một sản phẩm kèm theo một hoặc nhiều phương án biến thể của kiểu dáng công nghiệp đó.

Kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau: Có tính mới, Có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. 

Như vậy, một kiểu dáng công nghiệp được tạo ra dựa trên ý tưởng từ kiểu dáng công nghiệp của người khác nhưng đáp ứng các tiêu chuẩn trên thì có khả năng được bảo hộ.

Tuy nhiên, để (HAIHAN-IP) có thể đưa ra ý kiến tư vấn chính xác về vấn đề trên, anh vui lòng gửi cho chúng tôi ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp đã đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới được thiết kế để so sánh. ​

Về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký, anh vui lòng gửi các tài liệu đính kèm, chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể.

Nếu có vấn đề gì còn băn khoăn, anh vui lòng liên hệ lại với (HAIHAN-IP) để được giải đáp và hỗ trợ.

Các bài viết liên quan:

>> Đăng ký nhãn hiệu

>> Đăng ký sáng chế

>> Đăng ký giải pháp hữu ích

>> Đăng ký Mã số mã vạch

>> Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

>> Đăng ký bản quyền tác giả

______________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc tra cứu nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke