Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế được xác định trên cơ sở nào?

  Cùng với sự phát triển của khóa học công nghệ thì việc sao chép, bắt chước ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Một khi điều này xảy ra sẽ gây tổn thất không chỉ cho bản thân nhà sáng chế mà còn ảnh hưởng đến cả xã hội, vì nó không khuyến khích sự nỗ lực sáng tạo của xã hội. Chính vì vậy, việc đăng ký độc quyền sáng chế là quan trọng đối với các doanh nghiệp. Vậy quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế được xác lập như sau:

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp văn bằng bảo hộ cho người đăng ký các đối tượng đó. Người được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ là chủ sở hữu và được hưởng quyền đối với đối tượng sở hữu công nghiệp trong phạm vi bảo hộ ghi trong văn bằng bảo hộ và trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ. Khi xảy ra tranh chấp, chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp có quyền sử dụng văn bằng bảo hộ làm căn cứ chứng minh quyền của mình mà không cần chứng cứ nào khác.

Bằng độc quyền sáng chế là chứng chỉ của nhà nước, công nhận chủ sở hữu đối với sáng chế tham gia đăng ký, do đó chủ sở hữu được độc quyền sử dụng sáng chế của mình để ứng dụng trong sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm hàng hóa. Mặt khác, chủ sở hữu có thể dựa vào bằng độc quyền sáng chế đó để thu lợi mà không phải sử dụng tiền của để đầu tư trực tiếp cho sản xuất kinh doanh thông qua hợp đồng nhượng quyền, tức là cho người khác sử dụng sáng chế của mình để thu lợi nhuận.

Các bài viết liên quan:

Đối tượng nào không được bảo hộ với danh nghĩa là sáng chế?

Sáng chế là gì?

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

__________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký độc quyền sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke