Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xử lý như thế nào?

Quy trình và thời hạn xem xét đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được xử lý như thế nào?

  Trong những năm gần đây, đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được ngày càng được nhiều người quan tâm đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp ngoài việc bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trước những hành vi xâm phạm còn có thể là nguồn thu nhập thêm cho doanh nghiệp thông qua việc thu phí chuyển giao quyền sử dụng kiểu dáng cho người khác. Sau khi đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được tiếp nhận tại cục sở hữu trí tuệ, Cục sẽ tiến hành xử lý và đánh giá đơn theo những bước sau:

+ Thẩm định hình thức:

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn

+ Công bố đơn hợp lệ:

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký  là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp

+ Thẩm định nội dung:

Thẩm định nội dung đơn: Đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ (tính mới, trình độ sáng tạo, khả năng áp dụng công nghiệp), qua đó xác định phạm vi bảo hộ tương ứng.

- Ra quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ:

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

+ Nếu đối tượng nêu trong đơn đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, và công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ.

 Thời hạn thẩm định nội dung đơn KDCN là 7 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Các bài viết liên quan:

Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp phải đáp ứng yêu cầu gì?

Người nộp đơn có thể yêu cầu cấp lại văn bằng bảo kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn có thể yêu cầu hủy bỏ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp?

Người nộp đơn có thể yêu cầu chấm dứt văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp không?

Đơn kiểu dáng công nghiệp có được sửa đổi, tách và chuyển giao đơn không?

Bản mô tả kiểu dáng công nghiệp được lập như thế nào?

____________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký kiểu dáng công nghiệp, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke