Quy trình và thời hạn đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý được tính như thế nào?

15/08/2016 16:00

 Sau khi tiếp nhận đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý, Cục Sở hữu Trí tuệ tiến hành xem xét và đánh giá đơn theo quy trình và thời hạn sau:

   + Thẩm định hình thức:

Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức, về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn… để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.

+ Công bố đơn hợp lệ:

Đơn đăng ký CDĐL được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo SHCN trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký CDĐL là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, tóm tắt tính chất đặc thù của sản phẩm mang CDĐL.

   + Thẩm định nội dung:

Đơn đăng ký CDĐL đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký CDĐL cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ.

Thời hạn thẩm định nội dung đơn CDĐL là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Các bài viết liên quan:

 Đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý cần đáp ứng những yêu cầu gì?

 Chỉ dẫn địa lý là gì? Điều kiện để bảo hộ chỉ dẫn địa lý là gì?

 Người nộp đơn trả lời công văn như thế nào?

 Đơn đăng ký thiết kế bố trí có thể yêu cầu bảo mật thông tin không?

 Yêu cầu chung của đơn đăng ký thiết kế bố trí là gì?

 Hành vi xâm phạm quyền tác giả được thể hiện như thế nào?

 Ai là người đăng ký được quyền liên quan? Điều kiện bảo hộ quyền liên quan là gì?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke