Quá trình xử lý Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Sau khi đơn được nộp vào Cục sở hữu trí tuệ, quá trình xử lý đơn sẽ được các thẩm định viên của cục xử lý theo các trình tự sau:

1. Thẩm định hình thức đơn

+ Là việc đánh giá tính hợp lệ của đơn theo các yêu cầu về hình thức,về đối tượng loại trừ, về quyền nộp đơn để từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

+ Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn

+ Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

2. Thẩm định nội dung

+ Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ.

+ Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 6 tháng kể từ ngày công bố đơn.

3. Thời hạn cấp bằng

+ Thời hạn cấp văn bằng bảo hộ là 2 tháng

+ Nhãn hiệu đăng ký tại Việt Nam có thời hạn bảo hộ 10 năm và gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Các bài viết liên quan:

Qúa trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu quốc tế cần thông tin gì?

Công ty sở hữu trí tuệ hải hân (HAIHAN-IP) có đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam không?

Tại sao nên tiến hành tra cứu nhãn hiệu tại Thái Lan?

Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc?

Hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Trung Quốc

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke