Qúa trình thẩm định nội dung đơn có mục đích gì?

Thẩm định nội dung được tiến hành khi đơn đã được chấp nhận là đơn hợp lệ và người nộp đơn đã nộp lệ phí xét nghiệm nội dung theo quy định.

Mục đích của việc thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu là để xác định đối tượng nêu trong đơn có đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ mà luật pháp quy định hay không.

Quá trình thẩm định nội dung đơn như sau:

     + Đánh giá điều kiện bảo hộ của đối tượng nêu trong đơn

     + Đánh giá theo các điều kiện bảo hộ được tiến hành lần lượt theo từng đối tượng (nếu đơn bao gồm nhiều đối tượng mà vẫn bảo đảm tính thống nhất).

     + Hoàn tất việc đánh giá đối tượng đó với tất cả các điều kiện bảo hộ và có đủ căn cứ để kết luận đối tượng đó không đáp ứng hoặc đáp ứng điều kiện bảo hộ.

     + Kết luận điều kiện và xác nhận phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu.

Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu trong nước là 09 tháng, thẩm định đơn quốc tế là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Các bài viết liên quan:

Quy trình đăng ký nhãn hiệu được công ty sở hữu trí tuệ hải hân ( HAIHAN-IP) thực hiện như thế nào?

Sửa đổi văn bằng bảo hộ cần những tài liệu gì?

Qúa trình thẩm định hình thức đơn có mục đích gì?

Đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

____________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke