Qúa trình thẩm định hình thức đơn có mục đích gì?

Sau khi tiếp nhận được đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục sẽ thực hiện thẩm định hình thức đơn. Thẩm định hình thức đơn là một trong những giai đoạn đầu tiên trong các bước xử lý đơn nhằm kiểm tra tính hợp lệ của đơn và xem đơn có đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của luật sở hữu trí tuệ.

Quá trình thẩm định hình thức đơn như sau:

+ Kiểm tra hình thức

+ Kiểm tra nội dung các tài liệu

+ Kiểm tra số lượng các tài liệu bắt buộc phải có trong đơn: tờ khai, mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hóa, dịch vụ, giấy ủy quyền, quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên, một số tài liệu khác (nếu có), hóa đơn phí, lệ phí.

+ Xử lý tài liệu bổ sung, sửa chữa thiếu sót.

+ Kết luận đơn có được coi là hợp lệ hay không thì xác định ngày ưu tiên (nếu có).

Thời hạn thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu trong quá trình thẩm định hình thức đơn, người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành việc bổ sung, sữa chữa tài liệu thì thời hạn thẩm định hình thức đơn được kéo dài thêm 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận thêm tài liệu bổ sung.

Các bài viết liên quan:

Qúa trình thẩm định nội dung đơn có mục đích gì?

Quy trình đăng ký nhãn hiệu được công ty sở hữu trí tuệ hải hân ( HAIHAN-IP) thực hiện như thế nào?

Sửa đổi văn bằng bảo hộ cần những tài liệu gì?

Đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI PHILIPPINS

Đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

____________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke