Phí đăng ký độc quyền sáng chế được tính như thế nào?

Các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp có nhu cầu đăng kí độc quyền sáng chế nhằm đảm bảo lợi ích và quyền sở hữu sáng chế, chủ sở hữu sáng chế phải nộp phí theo quy định của luật sở hữu trí tuệ khi nộp đơn đăng ký sáng chế.

Người nộp đơn cần nộp những phí sau: Tài liệu dạng giấy, điện tử (chứa toàn bộ nội dung tài liệu đơn), Lệ phí đăng ký sáng chế,
Lệ phí công bố đơn, Lệ phí thẩm định nội dung, Phí/ lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ, Lệ phí công bố Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích, Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích.

Lệ phí nộp đơn (cho mỗi điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ)

   + Tài liệu dạng giấy: 180.000 đồng

   + Tài liệu điện tử (chứa toàn bộ nội dung tài liệu đơn): 150.000 đồng

   + Nếu Bản mô tả sáng chế có trên 5 trang, từ trang thứ sáu trở đi phải nộp thêm cho mỗi trang 12.000 đồng

   + Lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng

   + Nếu đơn có nhiều hình vẽ, thì từ hình vẽ thứ hai trở đi phải nộp thêm 60.000 đồng/hình vẽ.

Lệ phí thẩm định nội dung (nếu yêu cầu thẩm định nội dung):

   + Phí tra cứu phục vụ thẩm định nội dung: 120.000 đồng/1 điểm độc lập

   + Lệ phí thẩm định nội dung: 420.000 đồng/đối tượng

Phí/ lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ

   + Phí/ lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng

   +  Phí/ lệ phí đăng bạ: 120.000 đồng/ 1 điểm độc lập của yêu cầu bảo hộ,

   + Phí/ lệ phí đăng bạ, từ điểm thứ hai nộp thêm: 100.000 đồng/ điểm độc lập,                                                             

   + Lệ phí công bố Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích: như lệ phí công bố đơn: 120.000 đồng

   + Nếu đơn có nhiều hình vẽ, thì từ hình vẽ thứ hai trở đi phải nộp thêm 60.000 đồng/hình vẽ,

   + Lệ phí duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích:

Thời hạn

Số tiền (nghìn đồng)

+ Năm thứ 1, Năm thứ 2

300

+ Năm thứ 3, Năm thứ 4

480

+ Năm thứ 5, Năm thứ 6

780

+ Năm thứ 7, Năm thứ 8

1.200

+ Năm thứ 9, Năm thứ 10

1.800

+ Năm thứ 11 - Năm thứ 13

2.520

+ Năm thứ 14 - Năm thứ 16

3.300

+ Năm thứ 17 - Năm thứ 20

4.200

__________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký độc quyền sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke