【HỎI】Phí bảo vệ môi trường là gì?

27/03/2018 13:08

Phí bảo vệ môi trường là khoản phí mà tổ chức, cá nhân phải trả do hoạt động của họ hoặc sản phẩm họ dùng có ảnh hưởng bất lợi cho môi trường, làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường. Nhà nước sẽ dùng khoản phí này vào việc bảo vệ, cải thiện môi trường.

Căn cứ pháp lý: Điều 148 Luật bảo vệ môi trường 2014

Mức phí bảo vệ môi trường được quy định trên cơ sở:

- Khối lượng chất thải ra môi trường, quy mô ảnh hưởng tác động xấu đối với môi trường;

- Mức độ độc hại của chất thải, mức độ gây hại đối với môi trường;

- Sức chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải.

Trên đây là nội dung định nghĩa về phí bảo vệ môi trường. Để hiểu rõ về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Luật bảo vệ môi trường 2014.

Link bài viết: http://nhanhieulogo.com/phi-bao-ve-moi-truong-la-gi-nd,40410

Thong ke