Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là gì? Ai là người có quyền phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu?

Hiện nay, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa đang được mọi người quan tâm ngày càng nhiều. Các tổ chức, cá nhân có thể sử dụng nhãn hiệu đã được đăng ký với nhãn hiệu có hình ảnh tương tự và có thể gây nhầm lẫn, vô tình người sử dụng đó vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Vì vậy để bảo vệ quyền lợi và quyền hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, khi phát hiện thấy có nhãn hiệu tương tự có thể gây nhầm lẫn, chủ sở hữu nên chủ động tiến hành phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu đó.

  + Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là việc một bên thứ ba có ý kiến với cơ quan quản lý về sở hữu trí tuệ về việc cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu.

Nhằm ngăn chặn được hành vi sử dụng và đăng ký nhãn hiệu không đúng quy định của pháp luật, việc phản đối nhãn hiệu là việc vô cùng cần thiết và quan trọng.

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là một việc làm đứng đắn và sáng suốt đối với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi phát hiện có một chủ thể khác yêu cầu được bảo hộ nhãn hiệu họ có thể gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang sở hữu.

Việc phản đối đơn nhằm ngăn chặn các hành vi bất hợp pháp của chủ thể khác trong việc sử dụng nhãn hiệu.

  + Người có quyền tiến hành thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu:

Bên thứ ba nào cũng có quyền phản đối đơn khi thấy nhãn hiệu được đăng ký có dấu hiệu gây nhầm lẫn hoặc gây trùng trong trường hợp đơn đăng ký đó có nhiều đơn phản đối thì sẽ không cần phải phản đối đơn nữa.

Phản đối đơn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, trong trường hợp phát hiện đơn nhãn hiệu đăng ký gây trùng hoặc tương tự quý khách hàng nên tiến hành thủ tục phản đối đơn để tránh trường hợp quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng bị xâm phạm.

Theo quy định của pháp luật, kể từ ngày đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp đến trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ là khoảng thời gian có quyền phản đối đơn.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke