Phân biệt điểm khác biệt giữa đăng ký quốc tế theo thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid?

Việt Nam là quốc gia tham gia cả hai văn kiện này thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa. Các tổ chức, cá nhân có thể đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa theo thỏa ước Madrid hoặc nghị định thư Madrid, tuy nhiên,  hai văn kiện có những điểm khác biệt được thể hiện rất rõ qua điều kiện đăng ký, ngôn ngữ, thời hạn xét đơn, phạm vi bảo hộ và thời gian bảo hộ.

Sự khác biệt giữa đăng ký theo thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid.

 

Lĩnh vực và tiêu chí

 

Thỏa ước Madrid

Nghị định Madrid

Điều kiện đăng ký

 

Nộp đơn ở việt nam và được cấp giấy

chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

 

Chỉ cần nộp đơn ở việt nam

Ngôn ngữ

 

Tiếng pháp

 

Tiếng anh, tiếng pháp,

Thời hạn xét đơn

 

12 tháng

 

18 tháng

Phạm vi

 

56 quốc gia

 

81 quốc gia

Thời hạn bảo hộ

 

20 năm

 

10 năm

Chuyển đổi

 

Nếu nghị định thư bị từ chối thì có thể chuyển đổi sang đăng ký quốc gia mà vẫn lấy ngày nộp đơn là ngày đầu nộp tại Cục.

Các bài viết liên quan:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định Madrid không?

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid không?

Các nước thành viên của Nghị định gồm những quốc gia nào?

Các nước thành viên của thỏa ước Madrid gồm những quốc gia nào?

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke