Nước được chỉ định đơn sẽ tiến hành xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu đó như thế nào?

Văn phòng quốc tế kể từ ngày tiếp nhận đơn trong thời hạn từ 3 đến 5 tháng được đơn, đơn quốc tế được kiểm tra xem có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hình thức hay không, các sản phẩm có được phân loại đúng hay không. Văn phòng quốc tế không xét nghiệm nhãn hiệu trong đơn có đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ hay không hoặc nhãn hiệu có bị trùng lập hay tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu quốc tế khác hay không. Việc xét nghiệm này thuộc nhiệm vụ của các cơ quan đăng ký quốc gia của nước được chỉ định.

Nước được chỉ định nhận được đơn sẽ tiến hành xử lý đơn như sau:

    + Cơ quan đăng ký nhãn hiệu quốc gia của các nước được chỉ định sẽ tiến hành xét nghiệm nhãn hiệu trên cơ sở tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định của luật nhãn hiệu nước mình sau khi nhận được thông báo của Văn phòng Quốc tế về yêu cầu bảo hộ đăng ký quốc tế tại nước được chỉ định.

   + Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ, trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của văn phòng quốc tế, cơ quan đăng ký quốc gia của nước chỉ định có quyền gửi cho văn phòng quốc tế thông báo từ chối bảo hộ nhãn hiệu đăng ký quốc tế tại lãnh thổ nước mình.

   + Nếu sau thời hạn 12 tháng nói trên, văn phòng quốc tế không nhận được thông báo từ chối thì nước đó mất quyền từ chối và nhãn hiệu đương nhiên được bảo hộ tại nước đó

Nếu nhãn hiệu đăng ký quốc tế bị từ chối ở một hoặc một số nước thì người nộp đơn đăng ký ở các nước được chỉ định còn lại sẽ không bị từ chối. Nhãn hiệu theo đăng ký quốc tế bị từ chối ở nước nào thì chỉ không được bảo hộ ở nước đó và vẫn được bảo hộ ở các nước chỉ định khác nếu các nước đó không thông báo từ chối bảo hộ trong thời hạn 12 tháng.

Người nộp đơn có thể đăng ký với nước khác ngoài nước đã được chỉ định nhưng với điều kiện nước đó phải là thành viên của thỏa ước Madrid và nghị định thư Madrid.

Các bài viết liên quan:

Đơn đăng ký quốc tế lấy ngày nào là ngày của đơn?

Cơ quan xử lý như thế nào khi tiếp nhận đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu?

Những thông tin cần thiết khi khai trong đơn quốc tế là gì?

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.