Nộp lệ phí đăng ký quốc tế ở đâu?

Trong quá trình nộp đơn, Chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký quốc nhãn hiệu tế sẽ phải nộp phí. Các khoản lệ phí và phí sẽ được Cục thông báo nộp.

Tại thời điểm nộp đơn quốc tế cho Cục Sở hữu Trí tuệ, người nộp đơn phải nộp một khoản lệ phí nộp bằng đồng Việt Nam xử lý đơn quốc tế cho Cục Sở hữu Trí tuệ. Sau khi đơn quốc tế được Cục Sở hữu Trí tuệ xử lý như kiểm tra đối chiếu các thông tin trong đơn với đăng ký nhãn hiệu trong đăng bạ quốc gia, kiểm tra hình thức đơn, đóng dấu xác nhận của Cục Sở hữu Trí tuệ và gửi cho Văn phòng quốc tế. Cục SHTT sẽ đồng thời thông báo cho người nộp đơn lệ phí đăng ký quốc tế mà người nộp đơn phải trả được tính bằng France Thụy sĩ, địa chỉ và tài khoản của WIPO. 

Khoản lệ phí cụ thể được tính căn cứ vào nhiều yếu tố ví dụ như nhãn hiệu xin đăng ký là nhãn hiệu đen trắng hay nhãn hiệu màu, số nhóm sản phẩm xin đăng ký và số nước chỉ định yêu cầu bảo hộ. Sau khi nhận được thông báo, người nộp đơn phải trực tiếp thanh toán khoản lệ phí phải nộp cho Văn phòng Quốc tế. Hình thức thanh toán có thể bằng chuyển khoản hoặc séc.

Các bài viết liên quan:

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế hàng hóa nộp ở đâu?

Đơn đăng ký quốc tế lấy ngày nào là ngày của đơn?

Các nước thành viên của Nghị định gồm những quốc gia nào?

Các nước thành viên của thỏa ước Madrid gồm những quốc gia nào?

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

 Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke