Nộp đơn đăng ký sáng chế theo công ước Pari cần có những thông tin gì?

Chủ sở hữu sáng chế có thể lựa chọn nộp đơn trực tiếp tại các nước theo công ước Pari, trước tiên nộp tại quốc gia mà mình mong muốn đăng ký bảo hộ để hưởng quyền ưu tiên của ngày nộp đơn sớm nhất (ưu tiên nộp tại Việt Nam đầu tiên), sau đó trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp đơn tại Việt Nam, tiến hành thủ tục nộp đơn tại quốc gia tiếp theo mà khách hàng muốn đăng ký bảo hộ sáng chế.

- Đối với đơn đăng ký sáng chế theo công ước Pari sẽ được xử lý tùy theo luật của các quốc gia.

- Tiêu chuẩn bảo hộ sáng chế phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  + Có tính mới.

  + Có trình độ sáng tạo.

  + Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Khách hàng chuẩn bị hồ sơ đăng ký quốc tế theo công ước Pari gồm những tài liệu sau:

  - Tờ khai đăng ký được làm bằng tiếng anh.

  - Bản mô tả.

  - Yêu cầu bảo hộ.

  - Các tài liệu có liên quan (yêu cầu hưởng quyền ưu tiên....).

  - Các tài liệu có liên quan (yêu cầu hưởng quyền ưu tiên....).

  - Chứng từ lệ phí và phí đăng ký sáng chế.

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký sáng chế, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 024-3202 8111    /    024-3202 8222

Số hotline: 0983 788 469

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke