Nội dung và thời hạn của việc thẩm định lại đơn được thể hiện như thế nào?

Người nộp đơn khi tiến hành thủ tục thẩm định lại đơn nhãn hiệu tại Cục Sở hữu Trí tuệ, nội dung thẩm định lại đơn phải được thể hiện như sau:

  + Đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn với loại văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp

  + Đánh giá đối tượng theo từng điều kiện bảo hộ

  + Kiểm tra nguyên tắc nộp đơn ưu tiên.

Thời hạn thẩm định lại đơn:

  - Người nộp đơn chỉ được yêu cầu thẩm định lại đơn 1 lần.

  -Thời gian thẩm định lại đơn bằng 2 phần 3 thời hạn thẩm định đơn

Các bài viết liên quan:

>> Trong trường hợp nào thì người nộp đơn tiến hành thủ tục yêu cầu thẩm định lại đơn?

>> Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) có dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thẩm định lại đơn không?

>> Sửa đổi và bổ sung được mở rộng phạm vi và không được mở rộng phạm vi bảo hộ là như thế nào?

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Lào

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Thái Lan

>> Hướng dẫn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Trung Quốc

_____________________________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại: 04-3202 8111   /   04-3202 8222

Hotline:      0983 788 469

Email:         hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke