Nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu nhãn hiệu quốc tế cần thông tin gì?

Để việc nộp đơn theo hệ thống Madrid thuận lợi , người nộp đơn cần chú ý một số nội dung sau:

Thông tin cơ bản mà người nộp đơn cần khai trong đơn quốc tế:

     + Tên của người nộp đơn: nếu người nộp đơn là cá nhân thì phải khai tên họ trước, sau đến tên đệm và tên gọi. Nếu người nộp đơn là pháp nhân thì khai tên đầy đủ như vẫn dùng trong giao dịch. Nếu tên người nộp đơn không phải là tiếng la tinh thì phải chuyển dịch sang tiếng la tinh. Nếu tên công ty không phải là tiếng la tinh thì phải dịch tên công ty sang ngôn ngữ của đơn quốc tế là tiếng pháp.

    + Địa chỉ: địa chỉ của người nộp đơn và địa chỉ liên lạc phải được ghi đầy đủ, rõ ràng. Nếu có thể cần cung cấp cả số điện thoại, fax và địa chỉ e-mail.

    + Thông tin về người đại diện: nếu đơn quốc tế được làm thông qua người đại diện thì các thông tin về người đại diện như tên đại diện, địa chỉ, số điện thoại, fax và e-mail phải được khai đầy đủ.

    + Các thông tin khác về người nộp đơn: phải đánh dấu vào những ô trống thích hợp như: người nộp đơn có trụ sở kinh doanh ở nước mà cơ quan đăng ký của nước đó là nước nhận đơn quốc tế, người nộp đơn không có trụ sở ở nước là thành viên Thỏa ước nhưng cư trú ở nước mà cơ quan đăng ký của nước đó là nước nhận đơn, hoặc người nộp đơn không có trụ sở kinh doanh cũng không cư trú ở nước thành viên hệ thống Madrid nhưng mang quốc tịch của nước mà cơ quan đăng ký của nước đó nhận đơn.

    + Các thông tin về nhãn hiệu đăng ký quốc tế: mẫu nhãn hiệu, mô tả nhãn hiệu, số đơn, số đăng ký, ngày nộp đơn, ngày đăng ký của nhãn hiệu ở nước xuất xứ, danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu, phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ.

    + Chỉ định các nước yêu cầu bảo hộ: nếu người nộp đơn muốn nhãn hiệu của mình được bảo hộ ở một hay nhiều nước thành viên khác thì phải chỉ định rõ tên những nước đó và đánh dấu vào ô trống thích hợp.

    + Chữ ký của người nộp đơn: Cục Sở Hữu Trí Tuệ sẽ yêu cầu người nộp đơn hoặc đại diện của người nộp đơn ký vào đơn.

Các bài viết liên quan:

Công ty sở hữu trí tuệ hải hân (HAIHAN-IP) có đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam không?

Tại sao nên tiến hành tra cứu nhãn hiệu tại Thái Lan?

Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu tại Hàn Quốc?

Hướng dẫn thủ tục xác lập quyền sở hữu thương hiệu tại Trung Quốc

Qúa trình thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu tại Lào cần đáp ứng yêu cầu gì?

Đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo nghị định thư Madrid cần những tài liệu gì khi nộp đơn?

__________________________________

Để quý khách hàng có đầy đủ thông tin về thủ tục và chi phí cho việc đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ:hoai le tan

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP)

Tầng 12A, Center Building Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng,

Thanh Xuân, Hà Nội.

Số điện thoại: 04-3202 8111    /    04-3202 8222

Số hotline: 0971 393 281

Email: hh@haihan.vn

Công ty Sở hữu Trí tuệ Hải Hân (HAIHAN-IP) là Đại diện Sở hữu Trí tuệ được ghi nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ theo Quyết định số 2543/QĐ-SHTT ngày 30/09/2013.

Thong ke